ARTO OBJAVIO „MATERICE” JOVANE MAROJEVIĆ

ARTO OBJAVIO „MATERICE” JOVANE MAROJEVIĆ

Izdavačka kuća ARTO objavila je zbirku stihova Materice : poema obscura crnogorske pjesnikinje Jovane Marojević.

Riječ je o njenoj drugoj knjizi; zbirku stihova Uberi me Jovan Marojević objavila je u Čačku 2017. godine i osvojila nagradu Mladi Dis za rukopis prve pjesničke zbirke autora do 31. godine starosti.

“Materice, nadrealistički neobuzdana u porivu, ali simbolistički pedantna u dizajnu stiha, poema je koja se čita izvan zone intelektualnog komfora, koja čitaoca postavlja u središte njenog ljubavno-erotsko-misaonog panoptikona, koja goni na očuđenost i zadivljenost nad teksturom i likovnošću njenih objekata. Otuda bi za Materice, zlokobnog podnaslova poema obscura, vjerovatno trebalo reći da su proizišle iz onog slavnog vapaja Franca Kafke da knjige moraju djelovati poput nesreće koja jako boli, kao da su nas odagnali u šume, daleko od ljudi, da knjige moraju biti sjekira za zamrzlo more u nama. Jer obrušavajući se na Dušu – svog glavnog junaka – onako kako se čekićem udara u oštre ivice zgužvanog lima, okomito u mjesta sa kojih bi mogla da potekne krv, sa kojih je tekla krv, Materice istovremeno „diskretno jurišaju” i na samog čitaoca, goneći ga u (ne)poznate dubine sopstvenih (ne)dokučivih sfera, ne prezajući pri tome ni od jedne književne alatke koju umjetnost nudi – od (kvazi)naive do metatekstualnosti – katkad ih sve otvoreno prezirući do sarkazma i nerijetko obožavajući do sentimentalnosti. U svim tim postupcima sadržani su dar i predanost Jovane Marojević da beskompromisno ogoli i iznova preispita sopstveno mjesto u materici svijeta (i) literature.” (O.S.)

Knjiga Materice : poema obscura objavljena je u Artoovoj ediciji Poezija; lekturu potpisuje Nela Radoičić, grafičko oblikovanje Adela Zejnilović, štampu Brain media, a publikovanje je sufinansiralo Ministarstvo kulture Crne Gore.