“.COM” – deseta samostalna izložba dipl.ak.sl. Danijela Drakulović

“.COM” – deseta samostalna izložba dipl.ak.sl. Danijela Drakulović

Deseta, jubilarna izložba dipl.ak .sl. Danijele Drakulović biće upriličena 15.06 u 19:00 u objektu “Soba Klub Kulture” jednom od Culture Club objekata u Bokeškoj ulici. Izložbu pod nazivom “.COM” otvoriće gitarista dip.muzičar Slobodan Bogdanović.
——————————————–
Danijela Drakulović, diplomirani akademski slikar, rođena je 1976 godine u Podgorici, Crna Gora.
Fakultet Likovnih Umjestnosti završila je na Cetinju (1998-2002) u klasi profesora Mr. Dragana Karadžića najvećom ocjenom. Do sada je imala deved samostalnih izložbi i mnogo grupnih u zemlji i inostranstvu.
Značajni su pozivi učešća na svjetskim festivalima kao i izložba u Turskoj, najveći svjetski festival umjestnosti u Egiptu, kao i festival umjestnosti u Indiji.
Njene slike se nalaze u privatnim kolekcijama širom svijeta.
Učestvovala je na Cetinjskom bijenalu, na temu “Rekonstrukcija” 2002. Pohađala je ljetnji univerzitet koji je vodio prof. Lebel Rožu iz Pariza.
Izlagala je u crnogorkskim nacionalnim galerijama: Moderna galerija “Jovo Ivanović“ Budva, Nacionalna galerija “Marko Gregović” Petrovac, Nacionalna galerija “Buća” Tivat.
Mozaik težak jednu tonu, koji je radila sa još četiri najbolja studenta, izlagan u Nacionalnoj galeriji Velimir A. Leković – Bar, ugrađen je u zgradu “Ruskog poslanstva” na Cetinju.
Petnaest godina Danijela Drakulović vodi “Art Laboratoriju”, školu štafelajnog slikarstva za djecu i odrasle, kao i pripremu mlađih talenata za fakultete-škole umjetnosti, arhitekturu, dizajn. Mladi talenti su primljeni na fakultete širom svijeta (London, Italija).
Moderan pristup umjetnosti prikazuje i kroz prateći performans na otvaranjima samostalnih izložbi.
———————————————
,,Plava boja nema dimenzije, ona izlazi izvan granica”
Yves Klein
Slikarstvo Danijele Drakulović pripada estetici modernog senzibiliteta i bazira se na konkretnim perceptivnim senzacijama. Ekspresija je unutrašnji pokretač njenog stvralačkog čina uz snažan euforičan potez koji predstavlja ekspilicitan izraz Danijelinog stvralaštva. Snaga izraza izvire iz bojene površine koja posmatraču pruža posebnu vizuelenu senzaciju. Platna velikih formata sa naglašenim mediteranskim vizijama na kojima dominiraju lazurni nanosi boje uklapaju se uz pažljivo osmišljenu kompoziciju. Linija dijeli i zatvara čist prostor, dok boja izražava punoću istoga. Umjetnica studiozno pristupa crtežu i koloritu insistirajući na plavoj boji koja dominira, boji mora i neba – dva prirodna entiteta naglašavajući na taj način senzibilitet prostora. U središtu svih slika nalaze se izdužene figure koje su suptilno uklopljene u kompoziciju. One su iluzionistički izdužene i kao takve levitiraju u trodimenzionalnom prostoru pružajući posmatraču osjećaj stalnog kretanja. Umjetnica iskazuje veliko interesovanje za figure i figurativnost, kao i za problematiku ekspresivnog izražavanja i psihološkog doživljaja koji je uklopljen u specifičan likovno estetski izraz. Deformacijama i disproporcijama dovodi svoje figure do granica karikaturalnog iskaza, reflektujući na njima sva unutrašnjih psihofizičkih stanja. Slike nastaju u dahu i prožete su intimističkom atmosferom. U pozadini nalaze se obrisi gradova iz nostalgičnih sjećanja koji daju trodimenzionalnost svim djelima.
Kroz stilizovanu simboliku Danijela nam otkriva nove svijetove u kojima vlada ljepota i harmonija. Na taj način sugeriše nam i na samu ljepotu trenutka koji smo dužni doživjeti i poživjeti. Umjetnica gradi prepoznatljiv slikarski izraz u kome je crtež primarno izražajno sredstvo u kompoziciji i formi. Crtež je dominantan i prožima cijelu sliku. Prefinjene tonske i valerske gradacije su u samoj funkciji slike. Kroz naglašenu emotivnost, prepoznatljiv kolorit, snažan potez umjetnica nam daje uvid u nove estetske i likovne prostore. Uključivanje bijele površine savršeno uklopljene u kompoziciju, uvodi posmatrača u jedan novi, gotovo mitski prostor u kojima vlada mir i uravnoteženost. Umjetnica vješto gradi kompoziciju ostavljajući bijelo platno na pojedinim djelovima. Bijelina ukazuje na prazan prostor koji pravi ravnotežu sa dobro osmišljenom koloritnom kompozicijom. Promišljenje o boji i zakonima komplementarnosti je prisutan u njenom radu. Postignut je harmoničan odnos svih djelova na slici, koji čine jedinstven kompozicijski sklad. Umjetnica uz veliku disciplinu i preciznost, promišljenost u likovnom izrazu iskazuje svoju suptilnu implusivnost i emocionalanost.
Veliko slikarsko iskustvo omogućava umjetnici da postiže spontanost u izrazu, kao i u izražavanju ličnih emotivnih stanja. Danijela na svojim slikama oživljava i dočarava mediteransku toplinu, šum morskih talasa, dah vjetra. Njena intimna poetika u pojedinim djelima polako prelazi u svijet fantastričnih apstraktnih vizija. Izraženi su kontrasti na slikama, tamne izdužene figure koje su obasjane autentičnom svjetlošću koju umjetnica postiže jako dobrom kolorističkom postavkom.
U svom slikarskom opusu Danijela ekspresionistički, apstraktno ukršta svoje intimističke i lirske konotacije, stvaljajući naglasak na samog čovjeka i njegova preživljavanja u savremenom društvu. To je traganje za mjerom, uz njegovanje angažovanog odnosa prema neposrednoj stvarnosti. Naglasak je na introspekciji – posmtranju sebe u odnosu na svijet i društvo koji umjetnicu okružuje. Slika je za nju Univerzum preko koga nam otkriva svoju projekciju svijeta u kome su ljepota, radost i nježnost jedini omjeri.
mr Maša Vlaović
teoretičarka i istoričarka umjetnosti